Rothbard Herfstseminarie: 20-21 september

wo 27 augustus, 2014

Rothbard HerfstseminarieOp 20 en 21 september organiseert het Murray Rothbard Instituut zijn Rothbard Herfstseminarie.

Dit jaar zal het plaatsvinden in Leuven, met een vernieuwd programma.

Het Rothbard Herfstseminarie is een inleidend, multidisciplinair en comprehensief seminarie dat zich focust op allerlei verschillende takken: liberalisme als politieke filosofie, politieke wetenschappen, het recht, law and economics, en nog veel meer! Voor dit seminarie is geen voorkennis vereist.

Meer informatie over het programma en de kosten is te lezen op Rothbard.be

Jongeren die een betaalbare plek zouden zoeken om in Leuven te overnachten kunnen terecht bij jeugdhotel De Blauwput: http://www.leuven-hostel.com/

Nog geen reacties»

Eeuwige oorlog voor eeuwige vrede: Hoe de buitenlandse politiek van de VS de vrijheid in de wereld bedreigt

zo 17 augustus, 2014
Auteur:

woodrow_wilsonDe Verenigde Staten kunnen ongetwijfeld aanspraak maken op het predikaat “bemoeizuchtigste land ter wereld”. Overal op aarde zijn de Amerikanen militair aanwezig en maar al te vaak blijken ze bereid te zijn militair in te grijpen in andere landen. Dat is eigenlijk merkwaardig, want Amerika is tegelijkertijd van oudsher een symbool van vrijheid en particulier initiatief, van laissez-faire en tolerantie. Hoe valt deze paradox te verklaren?

Lees verder…

1 Reactie »

De kloof tussen zichtbare en “echte” zorgkosten: Over het topje en de ijsberg

zo 3 augustus, 2014
Auteur:

Topje ijsbergVeel mensen maken zich zorgen over de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Dit was in Nederland een van de belangrijkste drijfveren voor een verplichte basisverzekering. In Amerika is door de federale overheid vorig jaar Obamacare ingevoerd, waarmee een soortgelijk systeem tot stand had moeten komen. Daar is vrij veel tegenstand tegen gekomen, zowel politiek als op andere wijze. Hoe het ook zij, de meeste mensen zijn het er over eens dat er iets mis is met de gezondheidszorg en dat er met name iets gedaan moet worden om de prijs naar beneden te krijgen.

Lees verder…

1 Reactie »

Tweede Mises Zomercursus: 29-30 augustus 2014

do 31 juli, 2014

mises-zomercursus2013
Met veel plezier kondigt het Ludwig von Mises Instituut Nederland zijn tweede zomercursus aan.

Wat?

De Mises Summer School is een ideale gelegenheid om samen met andere geïnteresseerden en onder deskundige leiding kennis te verwerven over de economische theorieën van de Oostenrijkse School.

De stof wordt gepresenteerd in een kleine groep. Daarnaast is er volop gelegenheid tot discussie en informeel napraten.

Lees verder…

Nog geen reacties»

Ter Verdediging van het Consumentisme

zo 20 juli, 2014
Auteur:

keuzevrijheidIk begin te denken dat de denigrerende term ‘consumentisme’ niets anders betekent dan vrijheid op de markt. Het is waar dat de vrije markt dag in dag uit goederen, diensten en technologische doorbraken levert. En mensen beweren wel dat ze zo overspoeld worden door de technologische vooruitgang dat ze het niet meer willen. Maar we menen het niet echt. Niemand wil geen toegang meer hebben tot het internet, en we willen het zelfs sneller en beter en met meer variatie. We willen liedjes, films en documenten over elk mogelijk onderwerp downloaden. Er is nooit te veel informatie wanneer we naar iets specifieks op zoek zijn. En dat is nog niet alles.

Lees verder…

Nog geen reacties»

Winstuitkering in de zorg

ma 14 juli, 2014
Auteur:

geld-en-zorgDe Volkskrant kopt einge weken geleden dat ziekenhuizen eindelijk winst mogen gaan uitkeren aan investeerders. Daarmee zou deze ‘markt’ aantrekkelijk worden voor investeerders en zou op den duur de kwaliteit van de zorg toe moeten kunnen nemen. Dit terwijl de keten van producten nu vrij ingewikkeld is en de Rekenkamer in zijn rapport van oktober 2013 nog onverdeeld is over het feit dat de financiering van de zorg bijzonder complex is. Nu zouden daar dan nog private partijen bij betrokken moeten worden, die bovendien aanspraak kunnen maken op een deel van de winst. Zo lijkt het te werken in ‘de markt’, ondernemers investeren in (hun) ondernemingen en krijgen daaruit resultaat dat na aftrek van kosten winst genoemd kan worden. Is een ziekenhuis echter wel een private onderneming en waarom is dat in het geheel van belang?

Lees verder…

4 Reacties »

Herstel de geest van het klassieke liberalisme

zo 6 juli, 2014

James_Buchanan

Onderstaand artikel is gebaseerd op een lezing die door James Buchanan werd uitgesproken op 14 mei 2005 tijdens het tweede ’Adam Smith Award’ diner van de Foundation for Economic Education. De speech moet primair worden begrepen vanuit een Amerikaanse context en is een kritiek op de actuele politieke situatie in de Verenigde Staten. Maar bijvoorbeeld Buchanan’s waarschuwing tegen de ontwikkeling van de verzorgingstaat en zijn opmerkelijke waardering voor religie bieden ook Europese en Nederlandse liberalen volop de mogelijkheid tot reflectie.

Lees verder…

2 Reacties »

Wie is de ware liberaal?

zo 29 juni, 2014

HoeLiberaalBentUD66 en de VVD buitelen regelmatig over elkaar heen met claims dat alleen zij het ware liberalisme vertegenwoordigden. D66 keert de laatste tijd vaker terug naar de claim van het ‘ware liberalisme’, klaarblijkelijk in de overtuiging dat bij de VVD het liberale gehalte van haar standpunten de politieke achilleshiel is. Weliswaar is dit debat recent verhevigd, maar nieuw is het zeker niet. Het gaat in ieder geval terug tot het begin van de jaren negentig, toen D66 steeds meer tegen het sociaal-liberalisme aankroop en in 1998 uiteindelijk besloot het pragmatisme, tot dan toe de noemer voor haar ideeën, voor het liberalisme te verwisselen. De VVD, de erfopvolger van diverse liberale partijen met wortels tot in de19de eeuw, voerde in die jaren de slogan ‘de enige liberale partij van Nederland’.

Lees verder…

1 Reactie »

Goethe: klassiek liberaal

zo 22 juni, 2014

GoetheIn dit jaar valt de 265ste geboortedag van Johann Wolfgang von Goethe. De meeste Europeanen kennen hem als de belangrijkste Duitse schrijver en dichter en als een der grootsten in de wereldliteratuur. Minder bekend is het feit, dat hij een standvastig klassiek-liberaal was, die volhield, dat vrije handel en vrije culturele uitwisseling de sleutels zijn tot het welzijn van een volk en vreedzame internationale integratie. Hij bestreed de uitbreiding, centralisatie en samenvoeging van bestuur met het argument, dat deze tendensen slechts kunnen leiden tot beperking van de economische ontwikkeling en culturele bloei. Wegens zijn betrokkenheid met de vordering van de Europese eenwording, zou ik Goethe willen voordragen als Europeaan van het millennium.

Lees verder…

1 Reactie »

Frédéric Bastiat (1801-1850)

zo 15 juni, 2014
Auteur:

Bastiat is mogelijk de meest overtuigende en invloedrijke populariseerder van de vrije markteconomie in de geschieBastiatdenis. Zijn geschriften zetten de laissez-fairelessen van economen als Adam Smith and Jean-Baptiste Say uiteen in duidelijke taal en met humor. Bijvoorbeeld, in zijn ’kaarsenmakerspetitie’, stelt Bastiat voor dat de overheid een einde maakt aan oneerlijke competitie door de zon uit te doven.

Lees verder…

Nog geen reacties»