Ter Verdediging van het Consumentisme

zo 20 juli, 2014
Auteur:

keuzevrijheidIk begin te denken dat de denigrerende term ‘consumentisme’ niets anders betekent dan vrijheid op de markt. Het is waar dat de vrije markt dag in dag uit goederen, diensten en technologische doorbraken levert. En mensen beweren wel dat ze zo overspoeld worden door de technologische vooruitgang dat ze het niet meer willen. Maar we menen het niet echt. Niemand wil geen toegang meer hebben tot het internet, en we willen het zelfs sneller en beter en met meer variatie. We willen liedjes, films en documenten over elk mogelijk onderwerp downloaden. Er is nooit te veel informatie wanneer we naar iets specifieks op zoek zijn. En dat is nog niet alles.

Lees verder…

Nog geen reacties»

Winstuitkering in de zorg

ma 14 juli, 2014
Auteur:

geld-en-zorgDe Volkskrant kopt einge weken geleden dat ziekenhuizen eindelijk winst mogen gaan uitkeren aan investeerders. Daarmee zou deze ‘markt’ aantrekkelijk worden voor investeerders en zou op den duur de kwaliteit van de zorg toe moeten kunnen nemen. Dit terwijl de keten van producten nu vrij ingewikkeld is en de Rekenkamer in zijn rapport van oktober 2013 nog onverdeeld is over het feit dat de financiering van de zorg bijzonder complex is. Nu zouden daar dan nog private partijen bij betrokken moeten worden, die bovendien aanspraak kunnen maken op een deel van de winst. Zo lijkt het te werken in ‘de markt’, ondernemers investeren in (hun) ondernemingen en krijgen daaruit resultaat dat na aftrek van kosten winst genoemd kan worden. Is een ziekenhuis echter wel een private onderneming en waarom is dat in het geheel van belang?

Lees verder…

2 Reacties »

Herstel de geest van het klassieke liberalisme

zo 6 juli, 2014

James_Buchanan

Onderstaand artikel is gebaseerd op een lezing die door James Buchanan werd uitgesproken op 14 mei 2005 tijdens het tweede ’Adam Smith Award’ diner van de Foundation for Economic Education. De speech moet primair worden begrepen vanuit een Amerikaanse context en is een kritiek op de actuele politieke situatie in de Verenigde Staten. Maar bijvoorbeeld Buchanan’s waarschuwing tegen de ontwikkeling van de verzorgingstaat en zijn opmerkelijke waardering voor religie bieden ook Europese en Nederlandse liberalen volop de mogelijkheid tot reflectie.

Lees verder…

2 Reacties »

Wie is de ware liberaal?

zo 29 juni, 2014

HoeLiberaalBentUD66 en de VVD buitelen regelmatig over elkaar heen met claims dat alleen zij het ware liberalisme vertegenwoordigden. D66 keert de laatste tijd vaker terug naar de claim van het ‘ware liberalisme’, klaarblijkelijk in de overtuiging dat bij de VVD het liberale gehalte van haar standpunten de politieke achilleshiel is. Weliswaar is dit debat recent verhevigd, maar nieuw is het zeker niet. Het gaat in ieder geval terug tot het begin van de jaren negentig, toen D66 steeds meer tegen het sociaal-liberalisme aankroop en in 1998 uiteindelijk besloot het pragmatisme, tot dan toe de noemer voor haar ideeën, voor het liberalisme te verwisselen. De VVD, de erfopvolger van diverse liberale partijen met wortels tot in de19de eeuw, voerde in die jaren de slogan ‘de enige liberale partij van Nederland’.

Lees verder…

1 Reactie »

Goethe: klassiek liberaal

zo 22 juni, 2014

GoetheIn dit jaar valt de 265ste geboortedag van Johann Wolfgang von Goethe. De meeste Europeanen kennen hem als de belangrijkste Duitse schrijver en dichter en als een der grootsten in de wereldliteratuur. Minder bekend is het feit, dat hij een standvastig klassiek-liberaal was, die volhield, dat vrije handel en vrije culturele uitwisseling de sleutels zijn tot het welzijn van een volk en vreedzame internationale integratie. Hij bestreed de uitbreiding, centralisatie en samenvoeging van bestuur met het argument, dat deze tendensen slechts kunnen leiden tot beperking van de economische ontwikkeling en culturele bloei. Wegens zijn betrokkenheid met de vordering van de Europese eenwording, zou ik Goethe willen voordragen als Europeaan van het millennium.

Lees verder…

1 Reactie »

Tweede Mises Zomercursus: 29-30 augustus 2014

ma 16 juni, 2014

mises-zomercursus2013
Met veel plezier kondigt het Ludwig von Mises Instituut Nederland zijn tweede zomercursus aan.

Wat?

De Mises Summer School is een ideale gelegenheid om samen met andere geïnteresseerden en onder deskundige leiding kennis te verwerven over de economische theorieën van de Oostenrijkse School.

De stof wordt gepresenteerd in een kleine groep. Daarnaast is er volop gelegenheid tot discussie en informeel napraten.

Lees verder…

Nog geen reacties»

Frédéric Bastiat (1801-1850)

zo 15 juni, 2014
Auteur:

Bastiat is mogelijk de meest overtuigende en invloedrijke populariseerder van de vrije markteconomie in de geschieBastiatdenis. Zijn geschriften zetten de laissez-fairelessen van economen als Adam Smith and Jean-Baptiste Say uiteen in duidelijke taal en met humor. Bijvoorbeeld, in zijn ’kaarsenmakerspetitie’, stelt Bastiat voor dat de overheid een einde maakt aan oneerlijke competitie door de zon uit te doven.

Lees verder…

Nog geen reacties»

Van progressieve belasting naar vlaktaks – deel 2

ma 9 juni, 2014
Auteur:

belastingdienstNadat Henry Sturman in het eerste deel van dit artikel de verschillende soorten belastingheffing en de bijbehorende ethische en praktische principes heeft besproken, gaat hij in het tweede deel verder in op de voordelen die een vlaktaks biedt.

Lees verder…

1 Reactie »

Van progressieve belasting naar vlaktaks – deel 1

ma 2 juni, 2014
Auteur:

belastingdienst

Een progressief belastingstelsel wordt vaak gezien als kenmerk van een ‘beschaafde’ economische orde, waarin de zwakste schouders de lichtste lasten dragen. Maar hoe beschaafd is dat stelsel eigenlijk als topinkomens de hypotheekrente kunnen aftrekken tegen een toptarief, als overwerken wordt afgestraft, als zwartwerken aantrekkelijk wordt gemaakt en er een hele industrie aan adviseurs is ontstaan die bedrijven vertelt hoe ze de mazen in de ingewikkelde belastingwetgeving kunnen vinden? Hoog tijd voor de vlaktaks, meent Henry Sturman.

Lees verder…

1 Reactie »

Liberalisme, Markt en Moraal

vr 23 mei, 2014

shakinghandsLiberalen slagen er meestal slecht in het kapitalisme te verdedigen, terwijl dit toch tot de kern behoort van het klassieke liberale gedachtegoed. Te weinig wordt benadrukt dat het kapitalisme als maatschappelijk verschijnsel inherent ‘goed’ is, voor alle mensen in de samenleving. Het kapitalistische of vrije marktsysteem (de termen worden in dit artikel door elkaar heen gebruikt) wordt zelden verdedigd vanuit de moraal. Niet veel liberalen lijken zich te realiseren dat de markt niet functioneert zonder moraal en dat de markt ook moraal afdwingt.

Lees verder…

1 Reactie »