Beloningsbeleid

Het Mises Instituut Nederland draait geheel op giften van burgers die de beginselen van het Instituut ondersteunen. Om het effect hiervan te maximaliseren ziet het begrotingsbeleid er als volgt uit:

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers

Het statutaire bestuur en de beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid personeel en directie

Het personeel, in de vorm van vrijwilligers, ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. In het boekjaar 2021, evenals daarvoor, is geen aparte directie aangesteld die het instituut dagelijks drijft.

Toekomst van het beloningsbeleid

Zo in de toekomst de ruimte ontstaat om beloningen voor werkzaamheden te verstrekken dan zal dit in eerste instantie erop gericht zijn personeel, directie, beleidsbepalers, of het statutaire bestuur te belonen voor projecten waaraan zij deelnemen. Afhankelijk van de precieze vorm en inhoud van die projecten zal gekozen worden voor een vergoeding op basis van onkosten cq declarable uren.