Eerste cursus Oostenrijkse Economie in Nederland

IMG_5262Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus werd in conferentiecentrum De Glind bij Amersfoort de eerste cursus Oostenrijkse Economie in Nederland gegeven. Zoals bekend wordt er in het Nederlandse economie onderwijs geen aandacht geschonken aan de Oostenrijkse School. Het was dan ook voor zowel de 14 cursisten als voor beide docenten een unieke gelegenheid om zich gezamenlijk te verdiepen in deze leer.

In het eerste college van deze inleidende cursus werd een solide basis gelegd door Erwin Vink, o.m. voormalig docent economie aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Hij gaf een heldere uiteenzetting over de ontologische en epistemologische grondslagen van de Oostenrijkse economische leer.

Het ging om vragen als: ‘Hoe ziet de wereld om ons heen er uit?’ en ‘Hoe kunnen wij die wereld kennen?’, met daarbij de kenmerkende Oostenrijkse antwoorden.

ger-IMG_5271kDaarmee werd een verantwoording gegeven voor de Oostenrijkse stellingname dat denken vóór waarnemen gaat; een opvatting waardoor de Oostenrijkers door mainstream economen vaak niet serieus worden genomen. De Amsterdamse economisch methodoloog en Popperiaan Klant typeerde de Oostenrijkse economie bijvoorbeeld als ‘waarpraterij’.

Aansluitend ging Jan Vis, o.m. adjunct-professor Business Valuation aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University), uitgebreid in op de betekenis en de rol van het begrip ‘waarde’ in de economie en het verschil tussen prijs en waarde. In een boeiend college werd duidelijk waarom de leer van de Oostenrijkse School als ‘subjectivistisch’ te boek staat en met recht ‘echte mensen economie’ mag heten. Het gaat niet over abstracties als de ‘homo economicus’, het nationaal product of de nationale besparingen.

In plaats daarvan staat de handelende mens centraal die probeert zijn situatie te verbeteren en in dat licht de middelen waardeert waarmee dat mogelijk is. Vis , naast consultant ook auteur van het boek ‘Ondernemend waarderen, waarderend ondernemen, de subjectiviteit van het begrip economische waarde’, was op vertrouwd terrein . Hij wist het college door verhelderende en goed gekozen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van markt en bedrijf ook zeer leerzaam te maken voor wie zich al eerder in de Oostenrijkers heeft verdiept.

IMG_5287De tweede dag kwam vooral de Oostenrijkse visie op geld en banken aan de orde. Daarbij konden eenvoudig uitstapjes worden gemaakt die de cursisten een andere blik op de economische actualiteit gunden dan ze van de media gewend zijn.

De organisatoren kozen bewust voor een 2-daags seminar met intensieve colleges en daarnaast veel gelegenheid om aan tafel en bij de borrel te discussiëren. Gezien de reacties van de cursisten slaagde die opzet.

Het Ludwig von Mises Instituut is van plan deze cursus vaker te organiseren en zo mogelijk ook seminars over meer specifieke thema’s uit de economische leer van de Oostenrijkse School .

Leave a comment