Mises bijeenkomst dinsdag 13 juni: Libertarisme als nieuw politiek paradigma en economie als gezond verstand

Dinsdag 13 juni as. organiseert het Mises Instituut een nieuwe bijeenkomst.

Op de bijeenkomst worden 2 nieuwe Nederlandstalige boeken gepresenteerd. Bert Wenkenbach presenteert zijn korte inleiding tot een Oostenrijkse visie op economie en politiek en Karel Beckman zet zijn visie op het Libertarisme als alternatief voor staatsgerichte oplossingen uiteen.

‘Economie, Politiek en de Eurocrisis’ gaat over ‘het begrijpen hoe welvaart ontstaat en vergaat’. Bert schreef het boek in eerste instantie voor zijn vriendenkring. Hij wil laten zien hoe met ‘gezond verstand’ snel in te zien is, hoe enkele politieke factoren al zeer bepalend zijn voor het ontstaan of vergaan van welvaart. Veel mensen zien het belang van deze factoren echter niet. Ze stemmen
 daarom vaak voor maatregelen die de welvaart juist beperken of zelfs vernietigen. En zonder zich dat te realiseren, stemmen ze op politici die inwerken tegen hun belang, tegen dat van hun (klein)kinderen en tegen de maatschappij die zij nastreven. Het boek is duidelijk geïnspireerd door visies uit de Oostenrijkse School. Het probeert deze visies met voorbeelden uit het dagelijkse leven voor iedereen toegankelijk te maken.

Bert Wenkenbach was werkzaam bij Philips, Siemens en KPN. Bij deze laatste onderneming werkte hij 17 jaar in senior management functies met verantwoordelijkheid voor grote bedrijfsonderdelen. Later is zijn professionele aandacht verschoven naar de financiële markten.

Karel Beckman, co-auteur van De Democratie Voorbij (2011), presenteert zijn nieuwe boek, De Staat Voorbij. Na de fundamentele kritiek in De Democratie Voorbij stelden velen de vraag: ‘Maar wat dan?’. In dit nieuwe boek geeft Beckman antwoorden en biedt zijn eigen visie op het libertarisme als politieke filosofie.

Hij betoogt dat libertarisme uitgaat van een geheel ander paradigma dan liberalisme. Het libertarisme is geen programma voor ‘de vrije markt’ of ‘maximaal individualisme’. Op basis van het idee dat ieder mens zelfbeschikkingsrecht heeft, biedt het libertarisme een kader waarbinnen uiteenlopende sociale bewegingen en politiek-economische stelsels mogelijk zijn. De enige voorwaarde die het libertarisme stelt is dat samenlevingen op vrijwillige basis zijn georganiseerd.

Dit is een fundamenteel andere politieke structuur dan de huidige, waarbij de Staat de regels stelt en bepaalt hoe de samenleving dient te worden georganiseerd. Het libertarisme beschouwt de Staat als een vorm van machtsongelijkheid, een instrument dat sommigen de macht biedt om anderen ondergeschikt te maken aan hun doeleinden.

Karel Beckman is co-auteur van De Democratie Voorbij (2011), waarvan onlangs de derde druk is verschenen, en dat in 20 talen is vertaald. Hij is ook hoofdredacteur en eigenaar van de onafhankelijke journalistieke websites Energy Post (www.energypost.eu) en The Energy Collective (www.theenergycollective.com). Meer informatie over zijn nieuwe boek De Staat Voorbij op www.destaatvoorbij.nl

De bijeenkomst vindt plaats dinsdag 13 juni as. in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht (in de schaduw van de Domtoren), zaal 115, van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19u30).

Leave a comment