Mises Bijeenkomst 11 april: Oostenrijkers en Socialisme


Dinsdag 11 april as. organiseert het Mises Instituut een nieuwe bijeenkomst.

Dr. Willem Keizer geeft zijn visie over het al bijna honderd jaar durende debat tussen de ‘Oostenrijkse’ en de socialistische economen over de ‘rationaliteit’ van het kapitalistische versus ieder ‘socialistisch’ economische stelsel, het zgn. ‘socialisme-debat’; en de lessen die de ‘Neo-Oostenrijkse’ School (met name in de V.S.A.) daaruit kan trekken voor een ‘Oostenrijks’-georiënteerde bijdrage tot de hedendaagse economische theorie (en overheidsbeleid).

Willem Keizer is oud universitair docent ‘Economische Stelsels’ en ‘Geschiedenis van de Economische Theorie’ aan de Vrije Universiteit en editor van de bundel ‘Austrian Economics in Debate’, Routledge 1997.

Willem Cornax (34) vertelt over de geschiedenis van de Oostenrijkse School in Nederland die decennialang de economische wetenschap hier te lande domineerde. De belangrijkste vooroorlogse exponenten van deze stroming zijn C.A. Verrijn Stuart en N.G. Pierson. Ook de eerste Nederlandse vrouwelijke advocaat en kamerlid mejuffrouw Elisabeth Carolina van Dorp hoorde tot de Oostenrijkers. In de lezing zal ingegaan worden op de opkomst en tijdelijke ondergang van de Oostenrijkse School als wijze van denken in de Nederlandse economische wetenschap.

Willem Cornax studeerde Rechtsfilosofie te Leiden, schreef zijn scriptie over de immateriële kant van Liberalisme in Oxford onder begeleiding van Sir Roger Scruton.

De bijeenkomst vindt plaats in het Urechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht (in de schaduw van de Domtoren), zaal 024, van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19u30).

Leave a comment