Ludwig von Mises – Economische calculatie in socialistische maatschappij

11,95

 

“Economische Calculatie in de Socialistische Maatschappij” is een essentieel werk van Ludwig von Mises dat de fundamenten legt voor de Oostenrijkse School van de economie. In dit baanbrekende artikel benadrukt Mises het cruciale inzicht dat economische calculatie van kosten en baten in een socialistische samenleving onmogelijk is, wat leidt tot chaos, dictatuur en geweld. Hij toont aan dat particulier eigendom en vrijwillige samenwerking essentieel zijn voor rationele besluitvorming en efficiënte allocatie van middelen, waarbij ondernemers fungeren als vertegenwoordigers van consumentenbelangen. Dit werk biedt lezers de sleutel om de mislukkingen van centrale planning te begrijpen en de waarde van marktmechanismen te erkennen in het verbeteren van onze economische situatie.

Beschrijving

Vertaling door Ger van Gils

Economie gaat over het behalen van een zo goed mogelijk resultaat met zo weinig mogelijk inspanning. In die zin is dit boekje een van de meest economische die er bestaan. Het bevat de vertaling van een artikel van nauwelijks 30 pagina’s. Daarin ontwikkelde de Weense econoom Ludwig von Mises volgens hoogleraar economie Lex Hoogduin, het misschien wel belangrijkste inzicht dat de economische wetenschap heeft opgeleverd. Namelijk dat in een socialistische samenleving waarin alle productiemiddelen in collectieve handen zijn, economische calculatie van kosten en baten en bijgevolg een rationele besluitvorming over de aanwending van productiemiddelen onmogelijk is. Centrale planning werkt niet en eindigt in chaos, dictatuur en geweld. Dit inzicht in het belang van economische calculatie werd een van de belangrijkste pijlers van het economisch denken van Mises en van de zogeheten ‘Oostenrijkse School’.
Mises laat zien dat in een samenleving, gebaseerd op particulier eigendom en vrijwillige samenwerking, elke cent telt. Elke deelnemer, elke producent en consument, heeft een stem in wat er geproduceerd wordt.

De beschikbare middelen worden gebruikt om die producten en diensten op de markt te brengen, die door de consumenten per saldo het hoogst worden gewaardeerd. Ondernemers zijn daarbij de vertegenwoordigers van de consumenten. De concurrentie tussen ondernemers is uiteindelijk een concurrentie tussen de verschillende mogelijkheden van de mens om zijn situatie door productie te verbeteren. De markt fungeert als een continue referendum.

De boodschap van Mises’ artikel geeft de lezer de sleutel in handen om de huidige economische problemen en turbulentie te begrijpen en ze te zien voor wat ze zijn: het resultaat van decennialange pogingen om steeds meer maatschappelijke problemen met centrale planning en dwang op te lossen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Ludwig von Mises – Economische calculatie in socialistische maatschappij” te beoordelen