Scherpe kritiek op “Fratelli tutti” van economisch expert Fuest

Voorzitter van het IFO-instituut te München beticht Paus Fransiscus van het verspreiden van onwaarheden en vooroordelen.

De president van het IFO-instituut voor economie te München, Clemens Fuest, is “teleurgesteld” over de economische aspecten van de nieuwe pauselijke encycliek “Fratelli tutti”.

Fuest werpt de Paus voor onwaarheden en vooroordelen te verspreiden in zijn meest recente Encycliek. In plaats van de markt aan de schandpaal te nagelen, zal ingezien moeten worden dat het wereldwijd mensen uit armoede bevrijdt heeft.

De president van het IFO-instituut voor economie, Clemens Fuest, is over de breedte “teleurgesteld” over de economische aspecten in de nieuwe encycliek van de Paus, “Fratelli tutti”. In een interview met de Katholieke Nieuwsdienst (KNA) vertelde hij op maandag dat “tegen de markten en vermeend neo-liberalisme te hoop te lopen de grootste zwakte is van de Paus.”

Zo goed als niemand gelooft vandaag de dag nog dat de markt alle problemen op kan lossen, aldus Fuest. Fransicus loopt te hoop tegen een systeem dat helemaal niet bestaat: “Er is geen land op de wereld waarin een ongeregelde economie zonder invloed van de overheid bestaat. Duidelijk is dat, tegelijkertijd, dat er geen land bestaat waar welvaart, natuurbehoud en menselijkheid floreert zonder markteconomie.”

“Fouten beperken de geloofwaardigheid van de tekst”

Ook de opmerking van Fransiscus, dat globalisering de zwakkeren niet geholpen heeft en hen slechts afhankelijk hebben gemaakt, is “een duidelijke onwaarheid. Hier worden vooroordelen uitgedragen, die de daadwerkelijke ontwikkelingen in de wereld negeren. Zulke fouten zijn betreurenswaardig aangezien ze de geloofwaardig van de tekst ondermijnen.”

De economisch onderzoeker vindt het terecht dat de Paus tot meer solidariteit met de zwakken oproept. Het ontbreekt in de tekst echter aan leidende ideeën: “Tegelijkertijd barst de tekst van anti-markt ideologieën en verkeerde inschattingen over globalisering en de rol van privaat eigendom.”

“Markteconomie heeft uit armoede verlicht”

Een samenleving die uitsluitend op liefdadigheid is gebaseerd werkt niet, voegde Fuest eraan toe: “Niemand wil afhankelijk zijn van de onbaatzuchtigheid of zelfs de genade van anderen.” Maar dat betekent niet “dat we niet moeten proberen er te zijn en meer toe doen voor anderen.” Ieder individu zou zich moeten afvragen “hoe behandelen we zwakkeren en mensen in moeilijkheden en wat doen we voor hen.”

Al met al, zo vervolgt de econoom, vindt hij het verkeerd om de markteconomie vervolgens aan de schandpaal te nagelen: “De wereldwijde expansie van de markteconomie en de wereldhandel hebben de afgelopen decennia honderden miljoenen mensen uit armoede en ellende bevrijd. Dat betekent niet dat er geen hervorming nodig is, maar wel dat we op deze weg moeten doorgaan.”

Bron: KNA

De afbeelding is gemaakt door: Alex Proimos en wordt gebruikt onder deze licentie

Leave a comment