15 nov, Amsterdam – Boekpresentatie: “Een studie over de slechtheid van de staat”

donttread

Het Mises Instituut houdt 15 november een bijeenkomst, waarbij Maarten Berg “Een studie over de slechtheid van de staat, deel 1: vrijheid en dwang” presenteert.

In dit deel 1 wordt de politieke filosofie behandeld die ten grondslag ligt aan vrijheid en dwang. En wij kunnen u nu al verklappen dat niet alleen de kaft spannend is.studie

Een paar heugelijke feiten op rij:

  • Het is het dikste Nederlandstalige libertarische boek ooit geschreven.
  • Mises wordt eindelijk weer eens genoemd in een boek, yes!
  • En ook de mensen die Mises voorgingen (Bastiat) en die door Mises zijn beïnvloed (Hayek, Rothbard) worden aangehaald.
  • Maar het allerbelangrijkste: in 2017 komt Maartens’ deel 2: kapitalisme en socialisme!
  • Met naar wij aannemen meer Mises én opnieuw een bijeenkomst.

Maar kom toch maar alvast op dinsdag 15 november, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Café Heffer, Oudeburgsteeg 7, Amsterdam (vlakbij het CS)
Entree gratis, vol is helaas vol.

Van de uitgeverij Aspekt:

Het uit twee delen bestaande ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ is een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als de PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden.

Betoogd wordt dat de verzorgingsstaat niet gemoderniseerd, maar afgeschaft moet worden; dat democratie geen neutrale procedure is, maar onlosmakelijk verbonden met sociaal-democratie; dat de overheid nooit iets kan bijdragen aan ‘het algemeen belang’; dat onderwijs, gezondheidszorg en de woningmarkt volledig geprivatiseerd en gedereguleerd moeten worden; en dat ‘samenbindende instituten’ als het koningshuis, de Europese Unie en de publieke omroep gevaarlijke trekken vertonen.

Hoewel ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ de schijn heeft een rechtse verhandeling te zijn, wordt het vrijheidsideaal consequent, compromisloos en onpartijdig verdedigd, ook als dat neerkomt op ‘linkse’ standpunten over immigratie en oorlogsvoering. Deel I (‘vrijheid en dwang’) is vooral politiek-filosofisch van aard, terwijl deel II (‘kapitalisme en socialisme’) ingaat op de economische en praktische aspecten van vrijheid.

Maarten Berg (1975) is econometrist en sociaal-psycholoog. Hij promoveerde op landenvergelijkend ‘geluksonderzoek’ en werkte o.a. voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en verschillende universiteiten.

te koop bij Bol.com voor 23 euro. Bevat 448 pagina’s

Leave a comment