Verslag activiteiten 2020

Geplande activiteiten:

  • Mises Zomerschool
  • Grote activiteit in de herfst
  • 2 lezingen verspreid over het land

Uitgevoerde activiteiten:

  • Mises Zomerschool: De Mises Zomerschool is het paradepaardje van het Mises Instituut. Inmiddels zijn hier enkele honderden mensen langsgekomen om in 2 dagen tijd de Oostenrijkse School te leren kennen. In 2020 is de organisatie ervan afhankelijk geweest van de maatregelen vanuit de overheid. Het Instituut heeft het geluk gehad dat in Augustus de maatregelen dermate versoepeld zijn geweest dat er geen aanpassingen in het programma of deelnemersaantal benodigd is geweest.
  • In 2020 is voor het eerst gebruik gemaakt van de eigen sociale mediakanalen om de Mises Zomerschool te promoten. Het gevolg hiervan is een toename van de gerealiseerde inschrijvingen. Deelnemers konden aangeven hoe zij de cursus gevonden hadden. +/- 40% kwam via sociale media
  • Om de kwalitatieve bijdragen van academici en professionals te verbreden zijn er 2 nieuwe sprekers aangetrokken. Prof. Lex Hoogduin en Drs. Heiko de Boer. Beiden zijn zij expert op deelgebieden van de Oostenrijkse School. Dankzij hun inbreng heeft het Mises Instituut een nieuwe inhoudelijke stap kunnen zetten.
  • Financieel is de Zomerschool nog steeds kostendekkend en wordt een kleine winst gegenereerd die vervolgens aangewend wordt om de kosten van de stichting te betalen.
  • Vergaderingen: Elk kwartaal is er vergaderd, voor zover mogelijk in persoon. Hierbij is telkens besproken en afgewogen wat mogelijk zou zijn voor het Mises Instituut om te organiseren en onder welke omstandigheden.
  • Andere activiteiten: In verband met de maatregelen vanuit de overheid zijn er in 2020 geen andere activiteiten ontplooid. De grote bijeenkomst in het najaar heeft geen doorgang kunnen vinden, evenals de 2 kleinere lezingen niet.