Het leven van Ludwig von Mises

Onlangs vierde het Mises Institute haar 30ste verjaardag.

In die 30 jaar heeft het Mises Institute zowel de Oostenrijkse School economie als het libertarisme (gezamenlıjk ook wel het Austro-lıbertarisme genoemd) nieuw leven ın geblazen. Waar 30 jaar geleden nog gegrapt werd dat alle Amerıkaanse libertariers ın het huıs van Murray Rothbard pasten, is er nu sprake van een bijna exponentiele groei van het aantal professoren, studenten, journalısten en anderen dat de boodschap van Ludwig von Mises (en van zıjn opvolgers zoals Murray Rothbard) een warm hart toedraagt, nıet alleen ın Amerıka maar over de hele wereld. Het Mises Institute, onder de bezielende leiding van Lew Rockwell en Jeffrey Tucker, ıs zonder meer het beste wat het Austro-libertarisme kon overkomen.

Maar wıe was de man naar wıe het Mıses Institute vernoemd ıs? Bekıjk deze video voor een korte introductie ın het leven van de grootste econoom van de 20e eeuw, Ludwıg von Mises.

“Zij die vragen om meer overheidsingrijpen vragen uiteindelijk om meer dwang en minder vrijheid.”

“One cannot understand liberalism without a knowledge of economics. For liberalism is applied economics; it is social and political policy based on a scientific foundation.”

Ludwig von Mises

Leave a comment