Over ons

Het Ludwig von Mises Instituut Nederland, kortweg Mises Instituut, draagt het werk uit van Ludwig von Mises en zijn opvolgers. Mises zijn werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.

De Oostenrijkse School

De Oostenrijkse School kenmerkt zich door het bestuderen van het menselijk handelen in een wereld van schaarste. Zij maakt gebruik van deductieve redenatie. Het beginpunt van deze redenatie is het feit dat de mens handelt. Deze methode wordt door Mises praxeologie genoemd. Er wordt hierbij juist geen gebruik gemaakt van het formuleren van redenaties of wetmatigheden op basis van gebeurtenissen in het verleden.  Daarnaast vindt de Oostenrijkse School haar basis in de constatering dat waarde subjectief is en dat prijzen worden bepaald door de grensnutwaarde van een product of dienst.

Wat nu op school en op televisie economie wordt genoemd, valt hier niet onder. Deze “economie” is vooral rekenwerk op basis van onrealistische veronderstellingen. Een belangrijk kenmerk ervan is de centrale en positieve rol van de overheid. Een betere benaming zou dus zijn “overheidskunde”. Er is logischerwijs geen instituut nodig om deze door Mises weerlegde versie van economie te promoten. Want dat doet de overheid zelf al, onder andere met behulp van haar onderwijsinstellingen.

Zie hier de noodzaak van het Mises Instituut.  Het instituut zal via deze website Nederlandse vertalingen van economen van de Oostenrijkse School en libertarische stukken aanbieden. Ook zullen alle Nederlandstalige boeken op dit gebied te vinden zijn.

lezing-mises

Lezingen

Het Mises Instituut organiseert bijeenkomsten waarop lezingen worden gegeven, gevolgd door discussies. Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief.

Onderwijs

Elk jaar organiseert het Mises Instituut een zomercursus en afwisselend een herfst/lente editie. Het organiseren van onderwijs is een belangrijke activiteit van het instituut en wordt gebaseerd op de economie volgens de Oostenrijkse School.

Geschiedenis

Op 19 januari 2013 is het Ludwig von Mises Instituut Nederland opgericht. Dit is gedaan met een oprichtingsbijeenkomst in De Glind. Sindsdien heeft het Mises Instituut elk jaar bijeenkomsten en zomercursussen georganiseerd. Inmiddels hebben meer dan honderd studenten kennis gemaakt met de Oostenrijkse School, mede dankzij uw giften.

Logo

mises-logo-origineel

Het logo van het instituut is een ontwerp dat is gebaseerd op het familiewapen van de familie Von Mises. Het instituut dankt de heer Redmond Weissenberger (van Mises.ca) voor het ter beschikking stellen van zijn gemoderniseerde ontwerp dat wij hebben gebruikt voor deze website.

Doelstelling

Het instituut stelt zich ten doel het publiek te informeren over het wetenschappelijke werk van de econoom en filosoof Ludwig von Mises en van zijn opvolgers.

Activiteiten

Om de doelstelling te bereiken zal het instituut de volgende activiteiten trachten te ondernemen:

  • Het organiseren van lezingen
  • Het organiseren van bijeenkomsten en/of activiteiten
  • Het publiceren van (vertalingen van) artikelen, zoals video’s, audio’s en boeken
  • Het organiseren van onderwijs
  • Het houden en onderhouden van een eigen website
  • Het verkopen van promotie-artikelen
  • Het leggen en onderhouden van nationale en internationale contacten

Organisatiestructuur

Het instituut is onderdeel van de Stichting Ludwig von Mises Instituut Nederland (stichting LvMI Nederland).

Het instituut wordt geleid door het bestuur dat bestaat uit:

G. van Gils – Voorzitter

T. Majoor – Secretaris

D. van der Hoeven – Penningmeester

Beloningsbeleid

Het Mises Instituut Nederland draait geheel op giften van burgers die de beginselen van het Instituut ondersteunen. Om het effect hiervan te maximaliseren ziet het begrotingsbeleid er als volgt uit:

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers

Het statutaire bestuur en de beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid personeel en directie

Het personeel, in de vorm van vrijwilligers, ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. In het boekjaar 2023, evenals daarvoor, is geen aparte directie aangesteld die het instituut dagelijks drijft.

Toekomst van het beloningsbeleid

Zo in de toekomst de ruimte ontstaat om beloningen voor werkzaamheden te verstrekken dan zal dit in eerste instantie erop gericht zijn personeel, directie, beleidsbepalers, of het statutaire bestuur te belonen voor projecten waaraan zij deelnemen. Afhankelijk van de precieze vorm en inhoud van die projecten zal gekozen worden voor een vergoeding op basis van onkosten cq declarable uren.

Toekomst

In 2023/2024 gaat het Mises Instituut:

  • Onderwijs en bijeenkomsten organiseren.
  • Nederlandstalige artikelen en naar het Nederlands vertaalde artikelen beschikbaar maken.
  • Donaties aantrekken, het instituut is een ANBI.

Wij wensen u veel leesplezier op deze site en zien u graag (terug) op de eerst volgende Mises bijeenkomst!

Leave a comment