De Dystopie van de “Vierde Industriële Revolutie”

Dit artikel is geschreven door Antonie P. Mueller en verscheen eerder bij het Mises Institute in Amerika

Als men de publicaties van het World Economic Forum (WEF) over hoe de “Vierde Industriële Revolutie” de samenleving zal veranderen moet geloven, dan staat de wereld voor een massale aanval op individuele vrijheid en privé-bezit. Er dreigt een nieuw soort collectivisme te ontstaan. Net als het communisme uit het verleden spreekt dit nieuwe plan het publiek aan met een garantie van technologische vooruitgang en sociale inclusie. Daarnaast worden ecologische duurzaamheid en de belofte van een lang leven of zelfs onsterfelijkheid gebruikt om het publiek te verleiden. In werkelijkheid zijn deze beloften echter zeer dystopisch.

De Vierde Industriële Revolutie

Volgens Klaus Schwab, de oprichter en huidige directievoorzitter van het WEF, vertegenwoordigt de “Vierde Industriële Revolutie” een nieuwe fase van de ontwrichtende technologische vooruitgang die tegen het einde van de achttiende eeuw begon met de textielindustrie en het gebruik van de stoommachine. De Tweede Industriële Revolutie vond plaats in de decennia rond het jaar 1900. Deze revolutie creëerde een overvloed aan nieuwe consumptiegoederen en productietechnologieën die massaproductie mogelijk maakten. De derde Industriële Revolutie begon rond 1950 met doorbraken in digitale technologieën. Nu betekent de vierde industriële revolutie volgens Klaus Schwab dat de wereld zich ontwikkelt in de richting van “een echte mondiale beschaving”.

De vierde Industriële Revolutie biedt de mogelijkheid om “de mensheid te robotiseren, en zo onze vertrouwde wijzen van zingeving, werk, gemeenschap, familie, identiteit aantasten”. Schwab voorspelt dat de vierde Industriële Revolutie de mensheid tot een nieuw collectief en moreel bewustzijn zal verheffen.

Transhumanisme maakt deel uit van de transformatie van de vierde Industriële Revolutie, omdat Artificiële Intelligentie (AI) bij specifieke taken zelfs de voortreffelijkste menselijke prestaties zal overtreffen. De nieuwe technologieën “zullen niet allen deel uit te maken van de fysieke wereld om ons heen – ze zullen deel van ons worden”, aldus Schwab.

In het voorwoord van Schwab’s nieuwste boek, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution (2018), stelt de CEO van Microsoft, Satya Nadella, dat de ontwikkeling van de nieuwe technologieën “volledig in onze macht ligt”. Microsoft en de andere high-tech bedrijven “zetten in op de convergentie van een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen, zoals ‘mixed reality’, kunstmatige intelligentie en quantum computing.”

Satya Nadella laat de lezers weten dat Microsoft, Amazon, Google, Facebook en IBM zullen samenwerken in een AI-partnerschap voor de ontwikkeling en het testen van technologie op gebieden zoals “auto’s en gezondheidszorg, mens-AI samenwerking, economische verschuivingen, en het gebruik van AI voor sociaal welzijn.”

Alomvattende Transformatie

In het voorwoord van zijn laatste boek voorspelt Klaus Schwab dat de vierde Industriële Revolutie “de bestaande manieren van voelen, berekenen, organiseren, handelen en leveren zal opwaarderen”. Hij stelt dat “de negatieve externaliteiten” van de huidige wereldeconomie schade toebrengen aan “het natuurlijke milieu en kwetsbare bevolkingsgroepen.”

De nieuwe technologieën brengen veelomvattende veranderingen met zich mee en zullen de manier waarop we goederen en diensten produceren en vervoeren omver gooien. De revolutie zal de manier waarop we communiceren, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we de wereld om ons heen ervaren, op zijn kop zetten. De verandering zal zo ingrijpend zijn dat de vooruitgang in neurotechnologieën en biotechnologieën ons noopt ons af te vragen wat het betekent om mens te zijn.

Net als Satya Nadella’s voorwoord, herhaalt Schwab’s tekst meerdere malen dat de “ontwikkeling van de vierde industriële revolutie” “volledig in onze macht ligt” als “we” de “window of opportunity” gebruiken en streven naar “empowerment.” Het “wij” waar beide auteurs over spreken is de wereldwijde technocratische elite die oproept tot centrale controle en staatsinterventie (het zogenaamde “vormgeven van de toekomst”) in een nieuw stelsel dat wordt gekenmerkt door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, of meer bepaald tussen hightech en een handvol cruciale staten.

De webpagina van het World Economic Forum over de “Great Reset” verkondigt dat “de Covid-19-crisis” een “unieke kans biedt om het herstel vorm te geven”. Op het huidige “historische kruispunt” moeten de wereldleiders “de inconsistenties, tekortkomingen en tegenstrijdigheden” van gezondheidszorg en onderwijs tot financiën en energie aanpakken. Het forum wijst “duurzame ontwikkeling” aan als het centrale doel van wereldwijde management.

De “Great Reset” roept op tot wereldwijde samenwerking om doelen te bereiken zoals “het benutten van de vierde industriële revolutie”, “het herstellen van de gezondheid van het milieu”, “het herontwerpen van sociale contracten, vaardigheden en banen” en “het vormgeven van het economisch herstel”. Zoals op de “Jobs Reset Summit” van 20-23 oktober 2020  besproken, belooft een “groen herstel” van de covid-19-crisis een “groene horizon“.

De WEF-top in januari 2021 zal in het bijzonder ingaan op de komende transformaties. De belangrijkste onderwerpen zijn “stabiel klimaat”, “duurzame ontwikkeling”, een “klimaatneutrale” economie en een landbouwproductie met beperkte veehouderij vanwege de wereldwijde vermindering van consumptie van vlees.

Het alternatief

De stijging van de levensstandaard en de groei van de wereldbevolking werden mogelijk gemaakt door de Industriële Revolutie. Wie de kapitalistische samenleving en economie omver wil werpen, kiest noodzakelijkerwijs voor een dalende levensstandaard en ontvolking. De initiatiefnemers van de plannen om met de overheidsdwang een nieuwe wereldorde tot stand te brengen, miskennen dat radicaal kapitalisme veel beter de middelen kan verschaffen om een betere wereld te creëren, zoals dat vanaf het begin van de Eerste Industriële Revolutie is gebleken.

De industriële revoluties van het verleden ontstonden door vrije markten en individuele keuzes. Zoals Mises duidelijk maakt, was het de laissez-faire ideologie die leidde tot de Eerste Industriële Revolutie. Er kwam eerst een ideologische revolutie die een einde maakte aan “de sociale orde waarin een steeds groter aantal mensen veroordeeld  was tot abjecte nood en ellende” en waarin de productie “bijna uitsluitend was afgestemd op de wensen van de welgestelden” en “de uitbreiding van de productie werd beperkt door de hoeveelheid luxe die de rijkere lagen van de bevolking zich kon veroorloven”.

De ideologie van het Wereld Economisch Forum is die van het pre-industriële tijdperk. Terwijl de website van het forum vol staat met termen als “macht”, “organisatie” en “duurzame ontwikkeling”, schitteren begrippen als “vrijheid”, “marktcoördinatie” en “individuele keuze” door afwezigheid. Het forum verdoezelt het feit dat de mensheid verarming en onderdrukking in plaats van vooruitgang te wachten staan. Het onvermijdelijke gevolg van de geplande “ecologische economie” is een drastische reductie van de wereldbevolking.

De afschaffing van markten en de onderdrukking van individuele keuze die de WEF met zijn collectivistische plannen voorstaat, leidt tot een nieuwe ‘Dark Age’. Anders dan de planners veronderstellen, zal de technologische vooruitgang tot stilstand komen. Zonder de menselijke creativiteit die voortkomt uit een individualistische mentaliteit is economische vooruitgang nooit mogelijk geweest.

Conclusie

De nieuwe technologieën van de vierde Industriële Revolutie kunnen voor de mensheid enorme voordelen opleveren. De technologieën op zich zijn niet het probleem, maar de manier waarop ze worden gebruikt. Als de mondiale elite van het World Economic Forum haar zin krijgt, wacht ons een dystopische toekomst. Het resultaat zal een technocratisch terreurregime zijn, vermomd als een welwillende wereldregering. Toch is er een alternatief. Zoals de afgelopen tweehonderd jaar op grote schaal is gebleken, zijn vrije markten en individuele keuze de basis voor technologische vooruitgang, menselijke voorspoed en economische welvaart. Er zijn geen goede redenen om aan te nemen dat de vierde Industriële Revolutie collectivisme vereist. Vrije markten zijn de beste manier om de uitdagingen van de nieuwe technologieën het hoofd te bieden. Niet minder, maar meer kapitalisme is de oplossing.

Dr. Antony P. Mueller is een Duitse hoogleraar economie die in Brazilië doceert. Wilt u meer weten dan kunt u zijn website en blog bekijken.

Deze foto is gemaakt door: World Economic Forum en wordt gebruikt onder deze licentie

One comment on “De Dystopie van de “Vierde Industriële Revolutie”

Leave a comment