De eerste vrouwelijke econome en haar klassiek liberale idealen

Bij velen zal bij het horen van de naam Elisabeth (Lizzy) van Dorp niet direct een belletje gaan rinkelen. Elisabeth van Dorp was een Nederlands jurist, econome, politica en feminist. Ze was de eerste vrouw die in Nederland als jurist afstudeerde en de eerste vrouwelijke econoom van Nederland. Haar werk werd onder meer beïnvloed door de Oostenrijkse economen: Carl Menger en Ludwig von Mises. Recent is er essay over haar leven en werk verschenen. Dit essay kunt u hier lezen. Voorzitter van het Mises Instituut Willem Cornax heeft meegewerkt aan het project.

Elisabeth van Dorp had een succesvolle loopbaan als jurist, econome en politica:

 • 1901: oprichtster van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (VVSL)
 • 1904: oprichtster van de Nederlandse Lyceum-Club
 • 1907: oprichtster van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht
 • 1914-1920: voorzitter van de juridische commissie van de International Council of Women
 • 1922 met onderbrekingen tot 1936: lid hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
 • 1919-1922: privaatdocent staathuishoudkunde aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht
 • 1919-1922: redactielid van De Economist
 • 1922-1925: lid van de Tweede Kamer voor de liberale partij Van Houten
 • vanaf 1925: lid dagelijks bestuur van de Nationale Vrouwenraad van Nederland
 • 1927: nationale vertegenwoordigster op de economische Wereldconferentie van de Volkenbond ie Genève
 • 1927-1936: lid van de vrouwengroep uit den Vrijheidsbond
 • vanaf 1928: bestuurslid van de Vereeniging Staathuishoudkunde en Statistiek

De foto is gemaakt door een onbekende fotograaf op het International Congress of Women (Berlijn, 1904) en wordt gebruikt onder deze licentie.

Leave a comment