De Oostenrijkse School op Bitcoin Amsterdam

Van 12 t/m 14 Oktober vond Bitcoin Amsterdam plaats, de grootste Bitcoin conferentie van Europa. Naast grootheden uit de Bitcoinwereld, ontzettend veel mooie bedrijven, waaronder warmte oplossingen voor tuinders met Bitcoinmining, is ook het Mises Instituut vertegenwoordigd geweest.

In een korte introductie van de Oostenrijkse School legt de voorzitter van het Mises Instituut Nederland, Willem Cornax, aan een overvolle zaal drie belangrijke basisbegrippen uit waarmee mensen in een wereld draaiend op Bitcoin veel meer mee te maken gaan hebben dan nu het geval is:

Let op! Het geluid is wat zacht:

Leave a comment