Kan politiek ons leven verbeteren?

Drs. Gèr van Gils is historicus en zet zich al geruime tijd in voor het Mises instituut Nederland. Op de Mises zomerschool 2021 zal Gèr spreken over de vraag of de politiek ons leven kan verbeteren.

‘De overheid moet ingrijpen’, ‘hier ligt een duidelijke taak voor de overheid’; het zijn bekende kreten die we dagelijks, wanneer maar weer eens blijkt dat het leven niet volmaakt is, in de media en borrelpraat zijn te horen.
 
De economische wetenschap leert ons hoe mensen via arbeidsdeling, samenwerking en markten hun wensen kunnen realiseren en hun wereld een stukje beter weten te maken. Maar dat lukt allicht niet altijd. Er blijft altijd veel te wensen over.

De politiek moet dan uitkomst bieden, zo menen veel mensen. Politiek en overheid hebben immers de macht, het overzicht, de deskundigheid en de middelen om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Maar deze plannenmakers staan nooit lang stil bij wat er zoal nodig is om langs overheidswege ons leven te verbeteren. ‘De overheid’ is in hun ogen een gereedschapskist met (min of meer) slimme instrumenten die naar believen zijn te gebruiken om de onvolkomenheden van markten, met een wetenschappelijk bedoelde term ’marktfalen’ genoemd, te corrigeren.
 
Maar aan welke voorwaarden moet worden voldaan om effectief en efficiënt overheidsbeleid te organiseren en uit te voeren? In dit college kijken we naar de rol van macht in markt en politiek, naar wat volgens gangbare theorieën ‘des overheids’ is en naar wat er nodig is om ‘het goede’ via kiesrecht, wet- en regelgeving en belastingen te produceren en ten goede te laten komen van de kiezers. We gaan na in welke mate politiek aan die voorwaarden kan voldoen, of er ook andere dan de bedoelde resultaten worden gerealiseerd en welke dynamiek dit alles tot gevolg heeft in politiek en samenleving.

We maken daarbij gebruik van inzichten uit de neo-klassieke welvaartstheorie, de school van Public Choice, maar natuurlijk ook de Oostenrijkse School en we kijken naar historische voorbeelden die de gepresenteerde inzichten illustreren.

Voor meer informatie over de Mises zomerschool 2021 klik hier

Leave a comment