Vooruitblik op 2020

Het Mises instituut heeft een mooi jaar achter de rug. De plannen om deze lijn voort te zetten in 2020 liggen klaar. We bouwen verder aan de fundamenten die we in 2019 gelegd hebben. Zo organiseerden we voor de 7e keer de drukbezochte Mises Zomerschool. De website onderging een hoognodige update en is klaar voor de nabije toekomst. We publiceerden gemiddeld elke maand een artikel van eigen hand. Het twitter-account werd geactiveerd en in nog geen drie maanden tijd schoten we door de 100 honderd volgers. Als sluitstuk hebben we in December het bestuur uitgebreid. Het zijn kleine en belangrijke stappen om in 2020 verder te groeien.

De plek van het Mises Instituut

Het Mises Instituut heeft de unieke positie een kwalitatieve blik op de samenleving te leveren. Door de manier van denken van de Oostenrijkse School te gebruiken zijn wij in staat trendlijnen te herleiden. We maken hierbij gebruik van een dynamische analyse. Hierdoor ontstaat ruimte voor aanpassingen door de tijd heen, voor nuance, en voor heldere uitkomsten.

Door economie te zien als de vrijwillige samenwerking tussen burgers om hun zelf gekozen doelen te verwezenlijken maken we een vreedzame samenleving mogelijk. Dit is het paradigma waarin mensen zich zowel kunnen verplaatsen als kunnen wortelen. Waarin zij zich tot God kunnen richten als inspiratiebron voor het leven of juist de wetenschap. De kern van die vrijwillige samenwerking is het menselijk handelen. Manieren van denken die geen gebruik maken van deze dynamische analyse vallen terug op cijfers, statistieken, modellen. Daarmee verdwijnt de rijkdom van het menselijk leven en juíst om die rijkdom gaat het.

De rol van het Mises Instituut

Het Mises Instituut heeft dus een unieke positie. Onze rol in hierin is simpel en doeltreffend. We leiden jonge mensen op via onze Zomerschool. Ze worden in één weekend ondergedompeld in deze wereld. Wilt u weten hoe leuk dat is? Lees vooral het verslag van onze jongste deelnemer in 2019. In 2020 gaan we voor groei. We gaan door met eigen artikelen publiceren. Daarnaast zal dit jaar de nieuwsbrief van start gaan. Deze werd tot nu toe incidenteel gebruikt en zal een vastere vorm krijgen.

Een van de leukste dingen die we kunnen doen is samenkomen. Dat gaan we dit jaar op verschillende manieren vormgeven. Houdt onze website in de gaten, schrijf u in de voor de nieuwsbrief, volg ons op twitter en facebook. Via al deze kanalen zullen we u op de hoogte houden.

De toekomst van het Mises Instituut

Met de fundamenten die in de afgelopen jaren gelegd zijn staan we er goed voor. Tegelijkertijd willen we meer doen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. We gaan een podcast opzetten zodat u lekker tijdens het sporten naar de laatste inzichten kunt luisteren. Eind 2020 gaan we een grote conferentie organiseren. Dat gaat niet zonder hulp. 

U kunt ons helpen door aanwezig te zijn, uw netwerk in te zetten, of gewoon een donatie voor een specifiek doel te doen. U kunt ons volgen via sociale media en daarmee ons bereik vergroten. De mogelijkheden om ons gezamenlijk doel te verwezenlijken zijn eindeloos. Dat doel is het bouwen aan een samenleving waarin burgers onderling hun eigen doelen kunnen verwezenlijken.

Namens het bestuur en onze vrijwilligers wens ik u een gezegend 2020!

W.G. Cornax

Voorzitter Mises Instituut Nederland

Deze foto is gemaakt: qimono

Leave a comment