Waarom we van de overheid houden

walterwilliams

De overheid maakt het mogelijk om te leven op kosten van anderen. In de eerste jaren van het bestaan van de Verenigde Staten stonden de Amerikaanse presidenten vaak erg skeptisch en wantrouwend tegenover de macht van de overheid. Zou het vandaag de dag nog mogelijk zijn dat zo iemand president van de VS kan worden? Ik denk van niet. Tegenwoordig minachten Amerikanen de vrijheidsidealen, en elke presidentskandidaat die deze wèl koestert, maakt geen schijn van kans daadwerkelijk president te worden. Tegenwoordig hebben Amerikanen een andere visie op de overheid, namelijk dat het Congres het recht heeft om eigenlijk alles te doen wat het maar wil zolang er maar een meerderheid voor te vinden is. De meerderheid van de besluiten die in het Congres genomen worden, komen erop neer dat de ene Amerikaan gedwongen wordt om voor de andere Amerikaan te werken. Deze beschrijving verschilt slechts in gradaties, maar niet in principe, van die van slavernij.

Tenminste tweederde van de federale begroting bestaat uit het dwingen de ene Amerikaan voor de ander te laten werken. Jonge werkenden worden gedwongen om voor de medicijnen voor oudere Amerikanen te betalen; mensen die geen boer zijn worden gedwongen te betalen voor mensen die dat wel zijn; mensen die niet arm zijn worden gedwongen te betalen voor mensen die dat wel zijn; en de bevolking in het algemeen moet betalen voor corporaties, studenten en andere belangengroeperingen waar het Congres naar luistert.

ParasitesDe ultieme tragedie die tot onze ondergang zal leiden is dat het, voor zover het het dienen van ons persoonlijk eigenbelang betreft, perfect rationeel is voor elke Amerikaan om te proberen op kosten van andere Amerikanen te leven. Waarom? Als hij dit niet doet, dan betekent het niet dat hij lagere belastingen betaalt. Het betekent alleen dat er meer geld beschikbaar is voor iemand anders. Met andere woorden, als het Congres eenmaal besluit dat de ene persoon op de kosten van een ander kan leven, is het in eenieders eigenbelang om te proberen dit ook daadwerkelijk te doen.

Misschien ben je het hier niet met me eens en wil je er tegenin brengen: ‘Williams, geloof je dan niet in het helpen van je medemens?’ Ja, daar geloof ik wel degelijk in. Ik geloof dat het prijzenswaardig is om met je eigen geld een ander te helpen. Maar in de portemonnee van een ander graaien om je medemens te helpen is zowel verachtelijk en het waard om veroordeeld te worden.

De kern van de zaak is dat we van de overheid houden omdat deze het mogelijk maakt om dingen te doen die, als we deze als eenvoudige burger deden, tot arrestaties en gevangenisstraf zouden leiden. Als ik bijvoorbeeld een persoon in nood zie, en ik steel jouw geld om deze te helpen, dan word ik gearresteerd en veroordeeld voor diefstal. Maar als ik ervoor kan zorgen dat het Congres precies hetzelfde doet, dan word ik gezien als iemand met compassie.

Deze zienswijze zou zeker de Christenen onder ons moeten verontrusten. Toen God aan Mozes het gebod “Gij zult niet stelen” gaf, bedoelde Hij waarschijnlijk niet “Gij zult niet stelen tenzij Gij hiervoor een meerderheid in het Congres kan vinden.”

 

Walter Williams

Dr. Williams is econoom en doceert aan de George Mason University. Hij is de auteur van More Liberty Means Less Government: Our Founders Knew This Well.

One comment on “Waarom we van de overheid houden

  • Plato , Direct link to comment

    Als iemand in het water valt, ben je niet verplicht hem te redden. Je hoeft niet je eigen leven op het spel te zetten voor een ander, maar veel mensen zullen wel degelijk trachten de drenkeling te redden.

Leave a comment