Wat jij moet weten om economie te begrijpen: Prijs en Waarde

Economie gaat om actie. De mens handelt om zijn positie te verbeteren. Daarvoor kent hij subjectieve waarde toe aan de middelen die hij wil gebruiken om zijn positie te verbeteren. Deze waarde wordt uitgedrukt in prijs. Prijs en Waarde zijn daarmee de basisbegrippen van de economie stelt adj. Prof. Dr. Jan Vis in dit interview met van Gils voor het Mises Instituut.

Het is de Oostenrijkse School die een uniek perspectief biedt op deze twee concepten. Deze groep economen stelt de mens en zijn handelen centraal. Vanuit deze positie kan vervolgens een wereldbeeld gebouwd worden dat eenieder in zijn waarde kan laten. Adj. Prof. Dr. Jan Vis zal hierop uitgebreid ingaan tijdens de Mises Zomerschool. Wil je meer weten?

Meldt je aan voor de 9e Mises Zomerschool. Er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar!

Leave a comment