6 Redenen voor optimisme

Volgens Johan Norberg van het Cato instituut waren de jaren 2010’s het beste decennium ooit. In veel opzichten wordt de wereld elke dag beter en vaak in een explosief tempo. Dit is in strijd met het heersende sentiment, waar wordt geroepen dat de democratie uit elkaar valt, dat een klimaatcatastrofe ons bestaan bedreigt en dat het kapitalisme ons in de steek laat. Dat deze realiteit binnen de EU wel bestaat is dan ook reden genoeg om daar eens goed over na te denken. Gegevens laten zien dat het afgelopen decennium er een is geweest van menselijke bloei en vooruitgang. Hier zijn zes feiten over menselijke vooruitgang die ons reden geven om optimistisch te zijn.

Extreme afname extreme armoede

Extreme armoede gedefinieerd als leven van minder dan $1,90 per dag daalt snel. Van 1990 tot 2015 is het percentage extreem armen wereldwijd gedaald van 36 procent tot 10 procent. In 2018 daalde het tot 8,6 procent. In 2030 zal het waarschijnlijk gedaald zijn tot 5% van de wereldbevolking. Dit betekent dat elke dag meer dan 137.000 mensen aan extreme armoede ontsnappen.

Fig. 1: Armoede percentage in de wereld

Meer dan 50% hoort tot de middenklasse

Meer dan de helft van de wereld behoort tot de middenklasse. Dit lijkt misschien in eerste instantie niet opzienbarend, maar in september 2018 was het de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking als middenklasse kon worden beschouwd, wat neerkomt op zo’n 3,8 miljard mensen. Het economisch belang van de groei van de middenklasse is groot; het resulteert in meer ondernemerskansen en meer handel. Om die ontwikkeling in perspectief te plaatsen: in 2009 werden slechts 1,8 miljard mensen tot de middenklasse gerekend. Dat is slechts 26 procent van de wereldbevolking, wat betekent dat het percentage van de totale wereldbevolking dat als middenklasse wordt beschouwd tussen 2009 en 2018 met 92 procent is toegenomen.

Levensverwachting blijft stijgen

De levensverachting steeg wereldwijd met meer dan drie jaar in de afgelopen 10 jaar, voornamelijk dankzij het verminderen van de kindersterfte. Volgens de V.N. is het wereldwijde sterftecijfer voor kinderen onder de 5 jaar gedaald van 5,6% in 2008 naar 3,9% in 2018. Op langere termijn is te zien hoe ver we zijn gekomen. Sinds 1950 heeft Tsjaad, het slechtst presterende land ter wereld in dezen, het kindersterftecijfer met 56% verminderd. Zuid-Korea heeft dit cijfer met 98% omlaag gebracht.

Fig. 2: Toename levensverwachting wereldwijs

Minder klimaat gerelateerde sterfte

Een voor de hand liggende vraag is: β€œIs dit niet allemaal ten koste gegaan van de uitputting van het milieu?” Dat blijkt niet het geval. Op een gegeven moment beginnen ontwikkelde landen minder te vervuilen. Het aantal doden door luchtvervuiling is tussen 2007 en 2017 wereldwijd met bijna een vijfde gedaald en in China met een kwart, volgens de online publicatie Our World in Data. Het aantal doden dat jaarlijks te betreuren viel als gevolg van klimaat gerelateerde rampen (overstromingen, droogte, stormen, bosbranden, extreme temperaturen) nam tussen 2000-09 en 2010-15 met een derde af, tot 0.35 per 100.000 mensen, volgens de International Database of Disasters. Er is sprake van een afname met 95% sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. Die afname komt niet door minder rampen, maar door betere mogelijkheden om ze op te vangen.

Fig. 3: Doden als gevolg van klimaat- en niet-klimaatrampen

Armste landen steeds beter voorzien

Het leven in de armste landen van de wereld wordt beter. Uit de gegevens van de Wereldbank blijkt dat er in de armste landen van de wereld, vooral in de afgelopen twee decennia, nog steeds vooruitgang wordt geboekt. De toegang tot schoon drinkwater is toegenomen, net als het gebruik van elektriciteit, sanitaire voorzieningen en schone brandstof om te koken. Uit de gegevens blijkt ook dat de armoede en de kindersterfte afnemen.

Ondernemerschap in ontwikkelingslanden steeds makkelijker

De kosten voor het starten van een bedrijf zijn in de ontwikkelingslanden sterk gedaald. Belastende en ingewikkelde regelgeving kan het starten van eigen bedrijf, een van de beste manieren om de armoede te ontsnappen of wat te verlichten, ernstig bemoeilijken. Het is niet alleen lastig voor de ondernemer om bureaucratische rompslomp te ontwijken, maar het kost hem uiteindelijk ook geld. Gelukkig zijn de kosten voor het starten van een bedrijf drastisch gedaald, vooral in ontwikkelingslanden. In lage – en middeninkomenslanden bedroegen de gemiddelde kosten voor het starten van een bedrijf in 2004 141,76 procent van het inkomen per hoofd van de bevolking. In 2019 is dat nog maar 30,85 procent.

fig. 5: Afname kosten starten onderneming in ontwikkelingslanden

De wereld ligt nog steeds aan onze voeten

0Betekenen deze grafieken dat de mensheid op haar lauweren kan gaan rusten? Zeer zeker niet. Allereerst is het belangrijk te zorgen dat deze trends doorzetten. Dat gebeurt niet zomaar. Dat de dynamiek die hier aan ten grondslag ligt niet als tijd gedoopt zal zijn in vrijwillige samenwerking tussen partijen moge duidelijk zijn. Dat laat onverlet dat er genoeg redenen zijn om op deze vlakken met een gerust hart naar de toekomst te kijken. Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur waar u zich op richt. Want datgene waar u zich op richt zal zich versterken. U hebt de keuze tussen ellende en oplossingen. Wij weten wat we kiezen. De vraag is wat u gaat doen.

Met dank aan Tyler Brandt, Foundation for Economic Education (FEE).

De foto is gemaakt door: congerdesign

Leave a comment