De beste remedie tegen hogere prijzen

De almaar stijgende gasprijs zorgt voor de nodige onrust in Europa. In Spanje ging men de straat op om te protesteren, in Frankrijk heeft de regering besloten om de gasprijs te ‘bevriezen’ en ook in Nederland is er een groeiend animo om een verdere prijsstijging te voorkomen via overheidsinterventies. Vanuit de EU is er een top georganiseerd om te bespreken wat er kan worden gedaan tegen de hogere gasprijs.

In Frankrijk heeft de overheid al actie ondernomen, de Franse overheid bevriest de gasprijs zodat de consumenten de gasrekening niet verder zien stijgen. Dit wordt gedaan door belastingen te verlagen dan wel uit te stellen of door het verschil met de marktprijs te vergoeden via overheidssubsidies. Deze interventie vanuit de Franse overheid getuigt van een compleet onbegrip met betrekking tot de vrije markt en het belang van prijsinformatie.

Een hogere gasprijs zou in een situatie zonder overheidsinterventie het consumentengedrag sterker veranderen dan in een situatie met interventies. Dankzij de overheidsinterventie ziet de consument zijn rekening niet nog harder stijgen dan zonder deze ingreep. Dit klinkt positief voor de consumenten omdat zij een lagere rekening betalen. Dit soort interventies worden daarom ook vaak positief ontvangen. De overheid beschermt haar burgers tegen de hogere prijzen. Echter, wat hier over het hoofd wordt gezien is dat hoe hoger de gasrekening is, hoe zuiniger de consumenten met hun gas om zullen gaan.

Belang van prijzen

Dit is een deel van de informatieve waarde die prijzen hebben. Prijzen zijn meer dan een getal dat aangeeft wat een product of dienst kost. Prijzen worden gevormd door de individuele keuzes; een persoon besluit iets wel of niet te kopen en een ander persoon besluit iets wel of niet te verkopen. In grote markten is de contributie van het individu relatief klein maar de markt blijft bestaan uit menselijke relaties, ongeacht de grootte van de markt. De individuele keuzes van mensen vormen de markt.

De keuze van de overheid om in te grijpen en de prijs voor de consument kunstmatig laag te houden heeft de nodige gevolgen. Allereerst zal deze interventie gefinancierd moeten worden, het Franse volk zal hiervoor moeten opdraaien in de vorm van belastingen. Het is mogelijk dat deze belastingen pas in de toekomst geheven gaan worden maar het Franse volk zal het financieren. De meeste Fransen zullen dus niet minder betalen voor het gas, ze zullen het verschil betalen via de belasting.

Ten tweede zal de natuurlijke vrije markt remedie voor de hoge prijzen verstoord worden. De natuurlijke remedie tegen een hoge gasprijs houdt in dat de vraag naar gas afneemt en het aanbod toeneemt. Nu de vraagkant wordt gesubsidieerd, zal de consument minder geneigd zijn om zijn consumptie te verlagen, of te kiezen voor een ander product. De beste remedie tegen hoge prijzen is immers hoge prijzen. Door het huidige beleid wordt de vraag naar gas kunstmatig hoog gehouden. Hierdoor zal de werkelijke prijs van gas niet dalen en mogelijk juist nog verder stijgen.

Politiek motief

In Frankrijk zal deze interventie tot april volgend jaar aanblijven, omdat de ‘economen voorspellen dat de prijs dan is genormaliseerd’. Niet geheel toevallig vallen de Franse presidentsverkiezingen ook in april volgend jaar. Dit soort maatregelen zullen door de meeste Fransen positief ontvangen worden. Het is een directe lastenverlichting en ze zullen het niet direct te hoeven terugbetalen. Op de korte termijn zullen de meeste Fransen de negatieve consequenties niet ondervinden.

De reden dat dit probleem bestaat komt door het ontmoedigen van financiering van gasproductie, veel geldcreatie en het ontmoedigen van andere alternatieven zoals steenkool en olie. Het jarenlang ontmoedigen van de financiering van olie en gas productie door onder andere CO2 certificaten te vragen en extra belastingen te heffen heeft er voor gezorgd dat er nu te weinig aanbod is. Dit terwijl ‘duurzame’ of ‘groene’ projecten zoals windparken en zonneparken juist werden gesubsidieerd. De overheid trachtte om de productie van dergelijke projecten te bevorderen waardoor fossiele productie minder aantrekkelijk werd. Door hier een actieve rol in te nemen en fossiele brandstof juist te ontmoedigen zijn hogere prijzen niet te voorkomen.

Om dit probleem op te lossen kijken politici naar oplossingen waarvoor zij direct krediet kunnen nemen, het verlagen van de gasprijs in Frankrijk is hier een mooi voorbeeld van. Er wordt niets opgelost en de burger betaalt uiteindelijk de rekening. Het hebben van hoge gasprijzen is juist essentieel voor de oplossing, de consument zal zijn verbruik proberen te verminderen. Daarnaast zal met een langdurige hoge gasprijs het aantrekkelijker zijn om nieuwe productie op te starten. Als politici echt zouden willen helpen, zouden ze de door overheid geïnstalleerde verstoringen in de markt moeten verwijderen. Laat de vrije markt zijn werk doen en dan zullen hoge prijzen altijd de remedie zijn voor hoge prijzen.

Deze foto is gemaakt door: Free Stock photos by Vecteezy


Leave a comment