Free Market Road Show 2019 in den Haag

Op 27 Maart 2019 zal de Free Market Road Show (FMRS) 2019 den Haag aan doen. De FMRS trekt in iets meer dan een maand tijd langs 31 steden over het gehele Europese continent. Het doel is het verstevigen van het vrijheidsdenken waarbij de start ligt bij economische vrijheid. In het individu ligt de kracht om te creeeren, ingebed in familie, omgeving en natie.

In twee paneldiscussies zullen de mogelijkheden en uitdagingen besproken worden die in het spanningsveld tussen individu en samenleving bestaan. Het eerste panel wordt een discussie over intellectuele eigendomsrechten en het publieke belang. In dit Panel zitten internationale sprekers zoals Christopher Lingle.

Het tweede panel bespreekt de spanning tussen vrijheid en regulering. Ook hier zijn internationale sprekers uitgenodigd om deze cruciale dynamiek te bespreken.

De toegang is gratis. Bezoekers kunnen zich via deze link registreren. Het belooft een interessante middag te worden. Meldt je aan voordat de plaatsen weg zijn!

Leave a comment