Het Mises Instituut groeit verder!

Het Mises Instituut groeit verder! Om deze groei in goede banen te leiden zal per 1 December Jelena Postuma zich bij het instituut voegen als projectmanager.

Naast haar kennis van de Oostenrijkse School maakt zij verdere uitbreiding mogelijk. Zij gaat zich bezighouden met het professionaliseren van het donorbeleid en onderwijs. Daarmee legt het Mises Instituut de basis voor de kwalitatieve groei die nodig is om gezond economisch denken in Nederland verder te laten groeien.

Over het Mises Instituut Nederland

Het Mises Instituut Nederland is een onafhankelijke denktank op het snijvlak van economie, cultuur en filosofie en gestoeld op het denken van Ludwig von Mises. Actie staat daarbij centraal. Mensen zijn immers altijd in beweging. Het Mises Instituut Nederland verzorgt de Mises Zomerschool, organiseert lezingen en schrijft stukken vanuit Oostenrijks perspectief.

De foto is gemaakt door: Free Stock photos by Vecteezy

Leave a comment