Mises lezing bij de JOVD

Afgelopen maandag 1 november sprak het Mises Instituut Nederland bij de JOVD (jongerentak VVD) over de Oostenrijkse school en belastingen. Voorzitter Willem Cornax leidde de avond in met een presentatie over de historie en beginselen van de Oostenrijkse school. De lezing zat vol interactie en leidde tot filosofische en economische discussies. Binnen de VVD is het klassiek liberale denken zo goed als verdwenen, maar binnen de jongerentak duidelijk nog niet. Het veelvuldig quoten van Milton Friedman en het aankaarten van problematisch overheidsingrijpen leidde tot wederzijds begrip. Al met al was het een zeer geslaagde avond. We willen vanuit het Mises Instituut de organisatoren bedanken voor het warme ontvangst.

Leave a comment