Kapitalisme? Ja graag!

Wees welkom op dinsdag 19 juni, vanaf 19.30 uur (inhoudelijk programma vanaf 20.00 uur), bij een avond georganiseerd door het Ludwig von Mises Instituut Nederland in de Davidzaal van De Nieuwe Poort in Amsterdam (Zuidas). Een avond met presentaties, discussie en een borrel achteraf over het kapitalisme. Vrije inloop!

Zijn we wel zo kapitalistisch als wij denken?
In de media wordt onze samenleving al snel als ‘kapitalistisch’ weggezet. Meestal gaat dat gepaard met verwijten en klaagzangen over de vervuiling, uitbuiting, crises, hebzucht, verspilling en andere kwaden die kapitalisten en recenter ‘neo-liberalen’ ons zouden brengen. Aan de andere kant is er toch ook het besef dat kapitalisme voor welvaart, vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden zorgt. Moet het stelsel nu op de schop? Moeten we alleen de scherpe kantjes bijvijlen? Moeten we “de mens” meer centraal stellen? Of “de Aarde”?
Kun je een economie waar de overheid meer dan 50% van de uitgaven voor haar rekening neemt en verantwoordelijk is voor een bibliotheek vol met wetten en regels nog wel kapitalistisch noemen? Dinsdag 19 juni, op de Zuidas, het financieel centrum van Nederland, kiezen de sprekers uitgenodigd door het Mises Instituut Nederland voor een ander geluid: het wordt tijd dat we de belofte die vrijheid en kapitalisme bieden en nu maar gedeeltelijk kunnen waarmaken eindelijk serieus gaan nemen.

De Inleidingen worden gepresenteerd door Jan Vis en Maarten Berg, en Gale Boetticher.

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, is als adjunct-professor Business Valuation verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University). Tot 2017 was hij partner in Talanton Valuation Services te Amsterdam. Hij is auteur van o.m. het boek ‘Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen, de subjectiviteit van het begrip economische waarde’.

Dr. Maarten Berg is econometrist en sociaal-psycholoog. Hij promoveerde op landenvergelijkend ‘geluksonderzoek’ en werkte o.a. voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en verschillende universiteiten. Hij is docent economie aan de Universiteit Leiden. Maarten is auteur van ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ (2016).

Gale Boetticher is een Nederlands journalist en politiek commentator. Hij schreef onder andere de boeken Een Pleidooi voor Vrijheid en Kapitalisme? Ja graag!, de titel van deze avond. Boetticher biedt een frisse blik op vrijheid, liberalisme en kapitalisme.

 

U kunt u aanmelden via Facebook.

De foto is gemaakt door: appelogen.be

Leave a comment