Heiko de Boer: De Winst van de Samenleving

Op 28 en 29 Augustus vindt alweer de 8e editie van de Mises Zomerschool plaats. In twee dagen tijd krijgt u een andere manier van denken over economie en de rol in de samenleving mee. Meer informatie vindt u hier. Direct aanmelden kan natuurlijk ook. Als eerste van de docenten van de Mises Zomerschool presenteren wij Heiko de Boer:

Sinds 1992 werk ik in de beleggingswereld. Iedere belegger weet dat een bedrijf winst moet maken om op duurzame wijze te kunnen blijven bestaan. Langs dezelfde redenatie denk ik dat een samenleving ook winst moet maken, om op duurzame wijze voort te kunnen blijven bestaan. Wat is deze winst en zou de samenleving financieel en economische anders ingericht kunnen worden?

In de huidige Corona crisis zien wij overheden op extreme wijze economisch en monetair ingrijpen in de samenleving. De Oostenrijkse School is de enige stroming die op gedegen wijze uitlegt wat de gevolgen zijn van het ingrijpen in de economie en de samenleving. Het uitgangspunt van Menger en Mises zijn het menselijke handelen, op basis van subjectieve voorkeuren en met als doel om ons welzijn/’onze situatie’ te verbeteren. De theorie is als het ware ‘bottom-up’ ontwikkeld. Menger beschreef als eerste (1871) hoe prijzen op deze wijze tot stand komen, een geniale ontdekking en beschrijving waar iedere econoom gedegen kennis van zou moeten nemen. De lessen van Menger en Mises zijn helaas ondergewaardeerd en worden helaas nog steeds teveel genegeerd. Overheden en centrale banken grijpen hard in het prijs- en rentemechanisme in, zonder dat zij daar een goed besef van hebben. Tot dit oordeel kwam ik o.a. na het lezen van het ECB document ‘Price Stability – Why it is important for you’ (2009). Het is van het grootste belang om de lessen van de Oostenrijkse School juist nu ter harte te nemen.

Tijdens de presentatie zullen wij bespreken of het huidige monetair economische model houdbaar (duurzaam…) is. Na een korte historische uiteenzetting, zullen wij met name ingaan op het rentemechanisme en de relatie tussen rente, de productiestructuur en de samenleving, vanuit Oostenrijks perspectief. De invloed van geldgroei, zoals de ABCt en een welvaartsverschuiving is uitgebreid beschreven door diverse Oostenrijkse economen. Deze zijn echter niet besteed aan mainstream (keynesiaanse) economen en aan overheden, die zich baseren op de maakbaarheid van de economie, gebaseerd op statistieken als GDP en CPI. Wij zullen bespreken dat het ‘top-down’ model dat zij hanteren effectief een kwantitatief/nominaal groeimodel is, dat niet in lijn kan zijn met de subjectieve ‘bottom-up’ voorkeuren van de mens. Een beleid gericht naar de voorkeuren (en winst?) van de samenleving zou beter zijn voor een stabiele samenleving.

De Oostenrijkse School theorie kan en moet mijns inziens verder ontwikkeld en ingebed worden, met toepassingen in de financiële wereld en een uitleg hoe deze samenhangt met de samenleving. Dit thema heb ik de afgelopen jaren op diverse manieren aandacht gegeven, via artikelen (o.a. op Tradeidee), presentaties (events georganiseerd door LVMI-Europe) en met een virtuele munt genaamd de WAN, een grapje om het denken over geld te inspireren. De Mises Zomerschool is een prachtig instituut om de Oostenrijkse School theorie te bespreken en verder te ontwikkelen.

Ik zie er naar uit dit onderwerp op de Mises Zomerschool toe te lichten. Tijdens de cursus hoop ik op feedback van de studenten. Is het concept van de Winst van de Samenleving wel zinvol? Op welke wijze kunnen wij de Oostenrijkse School lessen het beste toepassen op onze economie en samenleving? Bovenal hoop ik dat de studenten kunnen genieten van de genialiteit van economen als Menger en Mises, die beide al meer dan 100 jaar geleden zoveel verder waren in hun denken dan menig econoom heden ten dage.

Interesse in het groeien van uw kennis over economie? Meldt u snel aan voor de Mises Zomerschool, de plaatsen zijn beperkt!

Leave a comment